Břeclac nádraží 2-2008 070 Břeclac nádraží 2-2008 070 POVOLEN DOWNLOAD
Břeclac nádraží 2-2008 077 Břeclac nádraží 2-2008 077 POVOLEN DOWNLOAD
Břeclav Břeclav POVOLEN DOWNLOAD
Břeclav2 Břeclav2 POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1.stavba

Typ: Kanalizace
Investor: Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace

Výstavba nových vodovodů, tlakové i gravitační kanalizace ve složitých základových podmínkách za provozu železniční stanice Břeclav.