PICT1158 PICT1158 POVOLEN DOWNLOAD
PICT1182 PICT1182 POVOLEN DOWNLOAD
PICT1223 PICT1223 POVOLEN DOWNLOAD
PICT1345 PICT1345 POVOLEN DOWNLOAD

Vodovod Vítězná - II. Etapa

Typ: Vodovody
Investor: Obec Vítězná

Obecní vodovod Vítězná - rekonstrukce přívodního řadu, renovace vodního zdroje, výstavba nového vodojemu a rozšíření zásobních vodovodních řadů.