POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Vodovod Vrbice

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Marhold a.s.

Výstavba vodovodů včetně přípojek.

Projekt "Vodovod Vrbice" je realizován za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 opatření: Obnova a rozvoj vesnic