POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Vodovod Vysoké Chvojno, úpravna vody - rekonstrukce

Typ: Vodovod
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Termín stavby: 03/2014 - 06/2014

Rekonstrukce objektu úpravny vody a věžového vodojemu včetně dodávky technologického zařízení prováděná za plného provozu.

Cena: 6 430 152 Kč