POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Zainvestování pozemků - lokalita - Svítkov západ

Typ: vodovod
Investor: Nadace pro rozvoj města Pardubic
Termín stavby: 10/2018 - 02/2020

Konkrétně kanalizace, vodovod včetně vsakovacích nádrží.

Cena: 118,9 mil. Kč bez DPH (podíl KVIS 47,8 mil. Kč bez DPH)