Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Bezvýkopové technologie | KVIS - Vodní živel
Bezvýkopové technologie

Bezvýkopové technologie

Zjistit více

Bezvýkopové technologie

Časově i finančně efektivnější řešení

Bezvýkopovou technologii využíváme více jak 3 roky. Přináší mnohdy výrazně efektivnější řešení z hlediska času, financí a zároveň ji využíváme v terénu, kde jiné technologie selhávají.

Zabýváme se tlakovými zkouškami vodovodů a výtlačných řadů kanalizací, zkouškami těsností stok. Dále provádíme zemní protlaky zařízením Grundomat a hydraulickým protlačovacím zařízením PZ 200. Tyto zařízení mají omezené možnosti v délkách a dimenzích zemních protlaků.

K zemním podvrtům využíváme stroj PERFORATOR 40 a letos nově pořízený horizontální vrtací stroj Vermeer D40x55DR S3 Navigator®

H
HDD vrtání +
-

Horizontální vrtací stroj Vermeer D40x55DR S3 Navigator® poskytuje vynikající produktivitu v širokém rozsahu půdních podmínek, od tvrdých, středních a měkkých skal až po jíly a hlínu. Tento stroj je vybaven technologií s dvojitou tyčí, která využívá vnitřní tyč k zajištění točivého momentu vrtáku, zatímco vnější tyč nabízí schopnost řízení a rotační točivý moment pro vystružování. Kombinace umožňuje výkonné řezání a flexibilitu při výběru vhodných nástrojů, které nejlépe odpovídají podmínkám půdy. To zároveň umožňuje dokončit celou instalaci pouze s jedním strojem.

O
Ocelové protlaky +
-

MTS PERFORATOR PBA 40

Jedná se o kompaktní bezvýkopovou technologii využívanou k osazení chrániček, nebo produktovodů metodou zatlačováním ocelových chrániček. Ty lze navíc využít i na jiné inženýrské sítě (vodovod, kabelovody, apod.). Pro maximální požadovanou přesnost vrtu je technologie doplněna o navigační systém s pilotními vrtacími tyčemi, které umožňují provádět práce s vysokými nároky na dodržení spádové tolerance. Kontrola a měření probíhá přes monitor, optické zařízení s CCD kamerou a laserový vysílač.

Technologický postup začíná pilotním vrtem, po kterém následuje jeho rozšíření na požadovaný průměr. K pohonu se využívá hydraulický agregát s požadovaným výkonem.

Délka řízeného vrtu 50 m
Maximální průměr vrtu 530 mm
Vyvinutá tlačná síla 40 tun
Minimální rozměr startovací jámy 2000 m

T
Tlakové zkoušky +
-

Zabýváme se výstavbou, rekonstrukcí a opravou inženýrských sítí, a to především vodovodů a kanalizací včetně příslušných objektů. Dále jsou to úpravy vodních toků, výstavba hrází a monolitických betonových konstrukcí. V plném rozsahu jsme schopni zajistit i projekci vodohospodářských staveb včetně příslušející inženýrské činnosti. Novým prvkem naší činnosti je provádění tlakových zkoušek vodovodů a zkoušek těsnosti stok, které nabízíme i mimo potřeb naší společnosti.

TLAKOVÉ ZKOUŠKY VODOVODŮ A VÝTLAČNÝCH ŘÁDŮ KANALIZACÍ

Provádíme tlakové zkoušky vodovodů a výtlačných řadů kanalizací, dle normy ČSN EN 805. Zkoušku realizujeme s použitím výkonného čerpadla. Vlastní zkoušku řídí a provádí zkušení a proškolení pracovníci bez nutné součinnosti objednatele. O výsledku zkoušky vystavíme protokol s grafickým průběhem tlaku v potrubí.

ZKOUŠKY TĚSNOSTI STOK

Zkoušky vodotěsnosti stok provádíme dle normy ČSN EN 1610 a ČSN 756909, „metodou vzduch“. Umíme provést zkoušku potrubí u všech běžně používaných materiálů potrubí. Vlastní provedení zkoušky těsnosti zajišťujeme atestovaným zařízením a zkušenou proškolenou posádkou měřícího vozu.

Zkoušky končí vystavením protokolu o zkoušce, s grafickým vyhodnocením průběhu poklesu tlaku v potrubí během zkoušky a závěrem, zda zkoušený úsek vyhovuje nebo nevyhovuje požadavkům ČSN.

Stavte se

Kde nás najdete?

KVIS Pardubice a.s.

Zelená louka, Rosice 151
533 53 Pardubice - Rosice

Ozvěte se

Jsme tu pro vás

Sekretariát

kvis@kvis.cz
+420 466 822 640

Změnit používání Cookies.