Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Vodohospodářské stavby | KVIS - Vodní živel
Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby

Zjistit více

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářství je náš obor

Na vodohospodářské stavby se specializujeme už od samého založení společnosti. Náš tým je složen ze zkušených techniků s autorizací, specialistů v oboru i šikovných dělníků. Využíváme moderní technologie a vybavení, které zvyšuje naši efektivitu a kvalitu odvedené práce.

Poskytujeme odborné konzultace a poradíme vám i s výběrem technického řešení s ohledem na požadavky konkrétní stavby.

Pomůžeme vám s projektovou dokumentací, cenovou kalkulací a zajistíme kompletní realizaci včetně finální kolaudace. Spolupracujeme s vynikajících projektanty, ať už v rámci holdingu nebo s externisty.

Jsme dobrý tým a na naší práci je to vidět.

K
Kanalizace +
-

Významným segmentem naší nabídky je výstavba splaškových a dešťových kanalizací. Realizujeme gravitační stokové sítě a systémy tlakové a podtlakové kanalizace. Stavíme hlavní kanalizační stoky, sběrné, revizní a čerpací šachty, ale také čistírny odpadních vod, čerpací stanice, retenční nádrže, spadiště a kanalizační přípojky.

Provádíme výstavbu kanalizačního potrubí až do průměru 1800 mm. Z hlediska materiálu použitého při provádění staveb využíváme všechny běžné hmoty a materiály, jako je plast, kamenina, beton, sklolaminát a litina.

Disponujeme kvalitním technickým vybavením včetně laserových měřících přístrojů.

Poskytujeme profesionální servis od prvotní formulace záměru, zpracování důkladné projektové dokumentace včetně stavebního řízení až po úspěšnou kolaudaci stavby.

V
Vodovody +
-

Mezi naše nosné činnosti patří výstavba vodovodů. Stavíme mimo hlavní řady vodovodů také vodojemy, čerpací a regulační stanice, měrné a revizní šachty a vodovodní přípojky. Máme bohaté zkušenosti s realizací vodovodních řadů až do průměru 600 mm v materiálu plast a litina. Naši kvalifikovaní technici, montéři a svářeči garantují i ve velmi obtížných podmínkách vysokou úroveň svých služeb. Při stavbách využíváme moderní technologie a vybavení a splňujeme všechny požadavky investora a následného provozovatele vodovodní sítě.

Naše činnost zahrnuje nejen realizaci stavby vodovodu včetně všech objektů na něm, ale také komplexní přípravu obsahující záměr, studii a projekt, který nabídne nejvýhodnější řešení pro zákazníka.

Č
Čistírny odpadních vod +
-

Provádíme výstavby a rekonstrukce čistíren odpadních vod pro města, obce i pro rodinné domy. Máme zkušenosti s výstavbou čistíren odpadních vod do velikosti 5 000 ekvivalentních obyvatel.

Na dodávce vlastních technologických celků spolupracujeme s renomovanými dodavateli převážně z ČR. Naše činnost zahrnuje nejen realizaci stavby včetně všech objektů, ale také komplexní přípravu obsahující záměr, studii a projekt, který nabídne výhodné řešení pro zákazníka.

V
Vodní nádrže +
-

Budujeme nové a opravujeme stávající objekty na vodních tocích. Máme zkušenosti s vodními stavbami na stojaté i tekoucí vodě. Nabízíme odbahnění a rekonstrukce rybníků včetně opravy hrází odtoků, přepadů a výpustních objektů.

Součástí těchto prací je čištění potoků a struh, čištění a zřizování odvodňovacích příkopů pro odvod přívalových vod. Na stávajících tocích provádíme úpravy břehů, odtěžení nánosů, rekonstrukce a zřizování propustků včetně oprav komunikací přes mostky a hráze.

Dbáme na ekologii a ochranu životního prostředí okolo nás.

P
Projekční a inženýrská činnost +
-

Zabezpečujeme v plném rozsahu přípravu, projekci a inženýrskou činnost vodohospodářských staveb. Pro stavby vodovodů, vodojemů, splaškové kanalizace, čistíren odpadních vod, dešťové kanalizace, retenčních objektů, úprav rybníků a vodotečí zajišťujeme  vypracování projektové dokumentace včetně poradenství -  od projektového záměru až k zajištění stavebního povolení. 

Stavte se

Kde nás najdete?

KVIS Pardubice a.s.

Zelená louka, Rosice 151
533 53 Pardubice - Rosice

Ozvěte se

Jsme tu pro vás

Sekretariát

kvis@kvis.cz
+420 466 822 640

Změnit používání Cookies.