Naše stavby

270720113188

Prachovice - Kanalizace a ČOV

Investor: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Kanalizační systém, který byl společný pro cementárnu a obec Prachovice je rozdělen na dva nezávislé systémy. Více


armatury II

Vodovod Dachovy

Investor: Město Hořice

Nově vybudovaný vodojem je napájen výtlačným potrubím ze stávající vodovodní sítě Hořicka a rozvádí vodu do Dachov. Více


První
2 3 4 5 6
Poslední