Profil

Společnost KVIS s.r.o. začala působit jako regionální dodavatel vodohospodářských staveb menší a střední velikosti již v roce 1992, kdy vznikla odštěpením jednoho z provozních středisek organizace Vodovody a Kanalizace Chrudim. Od roku 2008 je členem stavební skupiny enteria.  

Předmětem naší činnosti je výstavba, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí, a to především vodovodů a kanalizací včetně příslušných objektů. Dále jsou to úpravy vodních toků, výstavba hrází a monolitických betonových konstrukcí. V plném rozsahu jsme schopni zajistit i projekci vodohospodářských staveb včetně jí příslušející inženýrské činnosti.

V oblasti zpracování nabídek se soustřeďujeme na komplexní řešení a profesionální servis. Při sestavování cenových nabídek klademe důraz na přesnou formulaci zadání díla s cílem stanovení definitivním ceny, a tím vyloučení víceprací. K případným reklamacím se stavíme vždy čelem, není pro nás problémem připomínky zákazníka rychle a kvalitně řešit.

Našimi hlavními partnery jsou města a obce, vodohospodářské provozní organizace, orgány státní správy a průmyslové podniky.

Roční objem vlastního prodeje zboží a služeb se pohybuje na úrovni 188 milionů Kč. Zaměstnáváme 60 pracovníků, z nichž 29 jsou technici a inženýři.

Naším cílem je být dobře prosperujícím podnikem – to znamená být podnikem nejen ekonomicky úspěšným, který je pro své zákazníky zárukou kvalitně provedených staveb, ale také podnikem, v kterém jsou lidé spokojeni, ve kterém pracují rádi.

Kanalizace Voda Inženýrské Stavby