Projektová příprava

Zabezpečujeme  v plném rozsahu přípravu, projekci a inženýrskou činnost vodohospodářských staveb. Pro stavby vodovodů, vodojemů, splaškové kanalizace, čistíren odpadních vod, dešťové kanalizace, retenčních objektů, úprav rybníků a vodotečí zajišťujeme  vypracování projektové dokumentace včetně poradenství -  od projektového záměru až k zajištění stavebního povolení.