Vodní stavby

Budujeme nové a opravujeme stávající objekty na vodních tocích. Jsme  zkušeným dodavatelem vodních staveb na stojaté i tekoucí vodě. Nabízíme odbahnění a rekonstrukce rybníků včetně opravy hrází odtoků, přepadů a výpustních objektů. Součástí těchto prací je čištění potoků a struh, čištění a zřizování odvodňovacích příkopů pro odvod přívalových vod. Na stávajících tocích provádíme úpravy břehů, odtěžení nánosů, rekonstrukce a zřizování propustků včetně oprav komunikací přes mostky a hráze. Jsme připraveni nabídnout nejlepší řešení vycházející ze současné situace při rekonstrukcích nebo z potřeb investora. Stavíme ekologicky, a tím přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.


Realizované stavby

1 2
Poslední